Тиснение на коже

Тиснение на коже 3D, вид рельефа

Тиснение на коже, объемное, без применения клише, на холодную.